Midi in Ut

Posted by: kgnilsson

Midi in Ut - 10/20/13 04:47 AM

Hej!
Jag spelar på ett Yamaha keybord 950 och där skapar jag en midifil där jag bara kör komp och ackordananlyserna.
Vid inspelningen blir det på vissa ställen fel ackord.
Till min fråga.
Kan jag ta in denna midifil i programmet, editera fel ackord och spara tillbaka, spel upp i keybordet??
Mvh Kjell
Posted by: StefanJ

Re: Midi in Ut - 10/20/13 06:15 AM

Hej

Ja, om du redigerar den och sparar om den i .MID och kan ta in den i ditt keyboard skall det funka så vitt jag vet.

StefanJ
Posted by: Frans Brink

Re: Midi in Ut - 06/26/15 01:11 AM

Samma fråga fast tvärtom. Jag vill at BIAB MAC ska vara master (sync) och starta Logic PRO X och PSR950. Att synca synte funkar bra såväl tempo som ackord, men Logic vill inte starta. Försökt allt jag är kapabel till satt Logic i auto sync mm.

Setup: BIAB och Logic på en iMac > USB > Komplett Audio 6 > USB > PRS-950