BB 2014

Posted by: StefanJ

BB 2014 - 01/02/14 08:33 AM

Hej

Band-in-a-Box och RealBand 2014 för Windows är ute. http://www.pgmusic.com/bbwin.packages.htm

Svensk översättning pågår.

StefanJ