Uppdaterad Svensk Manual och senaste språkuppdateringen.

Posted by: StefanJ

Uppdaterad Svensk Manual och senaste språkuppdateringen. - 06/21/19 07:46 AM

Hej

Nu finns den uppdaterade svenska Manualen och den senaste språkuppdateringen tillgänglig.
https://nn.pgmusic.com/pgfiles/languagesupport/svenskt2019.exe

StefanJ