Page 2 of 2 < 1 2
You need to be logged in to post
Options
Index
#154084 - 04/30/12 07:52 PM [Band-in-a-Box Polskie Forum Użytkowników] Współpraca z formatami MP4 i M4A. [Re: sebiwan]
Registered: 12/28/05
Posts: 726
Loc: Polska
sebiwan Offline
Journeyman

Registered: 12/28/05
Posts: 726
Loc: Polska
Współpraca z formatami MP4 i M4A.

Pliki MP4 i M4A są popularnym formatem w wysokiej jakości używane przez Apple® w iTunes®. MP4/M4A wymagają zainstalowanego QuickTime® dla Windows®, który możesz pobrać z www.apple.com.

• Możesz otworzyć pliki MP4/M4A dzięki Band-in-a-Box używając Plik | Otwórz .

• Możesz zapisywać jako pliki MP4/M4A (renderować) używając opcji Przeciągnij i Upuść (DAW) przycisk Combo na pulpit Windows.

• Możesz także zapisać z okna Ścieżki Dźwiękowej, lub Renderować do Audio (przycisk .WAV).

Top
#154085 - 09/28/12 06:20 PM [Band-in-a-Box Polskie Forum Użytkowników] Dodany Magik Skal [Re: sebiwan]
Registered: 12/28/05
Posts: 726
Loc: Polska
sebiwan Offline
Journeyman

Registered: 12/28/05
Posts: 726
Loc: Polska
Dodany Magik Skal.

Studenci ćwiczący utwory jazzowe, mogą używać tego widząc skalę do każdego akordu. Magik skali generuje łatwo skale, które pojawiają się jako notację ścieżki solisty. Istnieją opcje: Zakres Instrumentu, Wybór Łączy, Skale Jazzowe (użycie skali lidyjskiej dominantowej), Skale Diatoniczne. W menu Solisty możesz wybrać generowanie skal dla jednego utworu, lub dla wszystkich utworów. Zobacz skale w notacji na ekranie gitary lub piana.

Top
#154086 - 10/13/12 10:53 AM [Band-in-a-Box Polskie Forum Użytkowników] Nowy Filtr Wyboru Stylu [Re: sebiwan]
Registered: 12/28/05
Posts: 726
Loc: Polska
sebiwan Offline
Journeyman

Registered: 12/28/05
Posts: 726
Loc: Polska
Nowy Filtr Wyboru Stylu

Nowy Filtr Wyboru Stylu wyświetla tylko style według wprowadzonych przez Ciebie kryteriów. To pozwala wybrać styl najbardziej odpowiadający twoim preferencjom, według kryteriów:

• Równy/Swingowy feel,
• 8kowy/16tkowy,
• zakres tempa,
• # instrumentów,
• Specyficzne instrumenty (np. style z “Banjo”),
• Specyficzni Artyści RealTracks,
• Artyści RealDrums,
• Real style lub MIDI style.

Np. jeśli szukasz Jazzowej Ballady w tempie 60 która będzie RealTracks, posiadała bas, bębny, gitarę i swingujące 8ki, możesz włączyć filtr i zobaczysz tylko te style które spełniają te kryteria.

Top
#154087 - 10/17/12 08:53 AM [Band-in-a-Box Polskie Forum Użytkowników] Dodane Nowe kolumny w Wyborze Stylu [Re: sebiwan]
Registered: 12/28/05
Posts: 726
Loc: Polska
sebiwan Offline
Journeyman

Registered: 12/28/05
Posts: 726
Loc: Polska
Dodano Nowe kolumny w Wyborze Stylu

• # instrumentów w stylu, np. 4.
• Czy wymagane RealTracks, RealDrums nie są zainstalowane, np. ND.
• Czy substytuty RealTracks dla MIDI są dostępne np. sub.
• Wybór Stylu wyświetla się szerszy i większy na monitorze.

Top
Page 2 of 2 < 1 2


PG Music News
Video - Band-in-a-Box® 2019 for Windows: Installing Build Updates

In this video we go over the process of downloading and installing the Band in-a-Box® build updates: click here to watch

Build updates are available at: www.pgmusic.com/support.updates.win.htm

Band-in-a-Box® can also check for updates automatically - head to Help | Check for Updates and check-mark "Automatically check for updates every..." - then choose your days!

Video - the Band-in-a-Box® 2019 VST DAW Plugin for Windows® in Nuendo®

Check out our latest video that demonstrates the Band-in-a-Box® 2019 VST DAW Plugin for Windows® in Nuendo® - Watch now...

View all of our the Band-in-a-Box® 2019 VST DAW Plugin videos here, or check out the YouTube Playlist.

Band-in-a-Box® 2019 for Windows Build 614 Available

Attention Band-in-a-Box® 2019 for Windows users... Build 614 is available!

Learn more and download now...

Summary of changes for build 614:
Fixed: Songs would not save plugins on tracks that had a Hi-Q patch selected previously.
Fixed: Hi-Q Patches would not load if the Sforzando VSTi was not in the VSTi plugin list.
Fixed: The Sforzando VSTi was not automatically being added to the VSTi plugin list during bootup (64 bit only).
Fixed: Loading the Hi-Q patch "Hi-Q 040 01 Synth, Analog, FatBass Sforzando" would cause an access violation error.
Fixed: Track Settings > Set Track offset [0] was not working properly.
Fixed: Importing MusicXML files was failing to include melody notes and lyrics.

VST DAW Plugin 1.10.4 fixes:
Improved: Generation is much faster, at least 4X.
Added: Notification dialog when generation is complete, and a setting to toggle this on/off.
Added: 32-Bit AAX plugin for Pro Tools 10.
Fixed: Soloist not generating on first attempt.
Fixed: MIDI tracks could be rendered at wrong tempo in the Master.
Fixed: Multiriff playback and bar highlighting
Added: Much faster MIDI renders: "No MIDI Renders" option in Custom Generate menu. If this is selected, any MIDI tracks will be left as MIDI and not rendered to wave which takes time.

Video - Band-in-a-Box® for Windows® Download and Installation Tutorial

If you've purchased Band-in-a-Box® and want to download it to get started right away - make sure you check out our latest video for assistance! Click here to watch...

RealBand® 2019 New Features Video!

Learn more about the new RealBand® 2019 features with our RealBand® 2019 New Features Overview Video: Click here...

RealBand® is included in all Band-in-a-Box® for Windows purchases!

Band-in-a-Box® 2019 for Windows Build 612 Available

Attention Band-in-a-Box® 2019 for Windows users... Build 612 is available!

It includes the VST DAW Plugin patch too!!!

Learn more and download now...

Summary of changes:
Fixed: Songs would not load or save VST data if larger than 1 megabyte, displaying flash message error "VST/FX data is too large to save".
Fixed: It was not possible to use the N key while entering note based lyrics in the Notation window.
Fixed: Recorded MIDI would be erased if also recording audio.
Fixed: The MIDI Driver dialog would not show the selected VSTi or DXi synth after choosing one in the Plugins window.
Updated: PDF and help file documentation.

Band-in-a-Box VST DAW Plugin 1.9.28 fixes:
There are lots of significant fixes and additions in this patch, especially related to some single track operations not working.

Fixed: Right-clicking generate bass track generated all individual tracks
Fixed: StylePicker, RealTracks Picker, and other style and instrument selection windows would sometimes open behind the main window, requiring you to alt+tab to see them.
Fixed: Loading demo from StylePicker or loading a song when a special track was already present sometimes added an extra RealTracks (special track) to page 2
Fixed: Output directory error.
Fixed: BBW sometimes not receiving message when run as administrator. This would cause some actions to hang or not work at all.
Fixed: Skip grey bars when moving selector through chordsheet.
Fixed: Dragging tracks into Reason would sometimes give a 'Not found' error message.
Fixed: AAX Plugin was not being recognized by Pro Tools.
Fixed: Problem scrolling chord table when crossing PartMarker during highlight.
Fixed: Repaint problem in Reason (possibly other DAWs).
Fixed: Some opened BB songs with realcharts on a frozen track would cause an access violation.
Added: Detailed log file written in BB Data folder bbw4exe_pluginLog.txt.
Fixed: Generation of single tracks would hang the program if the bb folder contained the file MaxPluginsToScan.txt containing Max=0. This file should not normally be present except in rare cases where a DX plugin scan failed.
Added: VST2 FX 32-bit version.
Improved: Installer has options for installing all plugin types. All files are now digitally signed.

Video - the Band-in-a-Box® 2019 VST DAW Plugin for Windows® in Pro Tools®

Check out our latest video that demonstrates the Band-in-a-Box® 2019 VST DAW Plugin for Windows® in Pro Tools® - Watch now...

View all of our the Band-in-a-Box® 2019 VST DAW Plugin videos here, or check out the YouTube Playlist.

Forum Stats
28774 Members
60 Forums
56401 Topics
470180 Posts

Max Online: 2434 @ 11/14/17 12:37 AM
Newest Members
rovens, drkirk, Ronnie B., cannonball78, Caleb

28774 Registered Users
Top Posters (30 Days)
Pipeline 324
RobH 320
Noel96 290
fiddler2007 197
VideoTrack 162
Matt Finley 144
MarioD 136
Jim Fogle 134
Rustyspoon# 132
silvertones 124
Today's Birthdays
eagleone, hz37