Den svenska versionen of Band-in-a-Box 2017 har släppts!
http://www.bandinabox.com/bb.php?os=win&lang=sv


Här är språkuppdateringarna för de som redan har köpt den engelska versionen.

(Band-in-a-Box) http://nn.pgmusic.com/pgfiles/languagesupport/svenskt2017.exe
(RealBand) http://nn.pgmusic.com/pgfiles/languagesupport/svenskt2017RB.exe

StefanJ


Edited by StefanJ (04/10/18 11:55 AM)