GOOGLE TRANSLATE:

PGmusic tvinger os EU-købere til at bruge deres årlige Audiophile-opdateringssystem.

1,5 TB software, mest allerede købt og allerede der. Igen betaler moms og importafgifter for de samme ting, der blev købt før.
Nå, faktisk opdateringerne.
Moms er ikke PG's problem og ansvar på en eller anden måde, men jeg har ikke brug for endnu et USB-drev, spild af hardware, fik næsten 10 USB PG-drev nu ...

Det, jeg virkelig ikke kan lide, er at PG tvinger os til at acceptere FedEx. FedEx brister os. Opkræver 25 $ for ekspresservice, og det tager en uge i stedet for de 3 lovede dage.
Og øverst kommer 12,50 EURO (ca. 16U $ D) brugerdefinerede håndteringsomkostninger, der faktureres separat som bonus efterfølgende.

Jeg har aldrig haft dette med UPS eller USPS forsendelse.

En PS: PG spurgte, før han bestilte, om det var muligt at sende USPS. Fik at vide, at det ikke var muligt.

Jeg ville STERKT igen foreslå en opdateringstjeneste via servere og måske et peer to peer-system.

Jeg har et abonnement på et russisk softwarehus med undertiden opdateringer over 30 GB, spredt over året og ingen momsafgifter. Rusland er heller ikke i Den Europæiske Union. Nada FedEx ripoff moneymaking svindel.

Jeg tænker eller springer alvorligt over PG Audiophile-opdateringerne helt til 2021 og senere. -F

==============================


ORIGINAL MESSAGE:

PGmusic forces us EU buyers to use their yearly Audiophile update system.

1.5 TB of software, most already bought and already there. Again paying VAT and import duties over the same stuff bought before.
Well, actually the updates.
VAT is not PG's problem and responsibility somehow, but i don't need yet another USB drive, a waste of hardware, got nearly 10 USB PGdrives by now ...

Now what i really don't like is PG forcing us to accept FedEx. FedEx is ripping us off. Charges 25$ for Express Services, and it takes a week instead of the 3 days promised.
And on top comes 12.50 EURO (about 16U$D) custom handling charges billed separately as bonus aftermath.

I never had this with UPS or USPS shipping.

A PS: i asked PG before ordering if it was possible to ship USPS. Was told it was not possible.

I STRONGLY again would suggest an update service via servers and maybe a peer to peer system.

I have a subscription with a Russian software house with sometimes updates over 30 GB, spread over the year, and NO VAT charges. Rusland is also not in the European Union. Nada FedEx ripoff moneymaking scams.

I am seriously thinking of skipping the PG Audiophile updates altogether for 2021 and later. -F