Shift-klik zwiększa podświetlony zakres na Kartce Akordowej