W tym rozdziale zaprezentujemy Nowe Funkcje zawarte w RealBand 2010.5 dla Windows