• Możesz dodać audio do plików BB w folderze BB2Go z Menu Stacjonarnego Band-in-a-Box Windows – komendy BB2Go i wybrać pliki do których chcesz dodać MP4/M4A. Możesz także wygenerować audio w Wersji iPhone .