Szczegółowy opis wszystkich funkcji Band in a Box 2013 znajduje sie w rozdziale Band in a Box 2012