Prace nad tłumaczeniem BB 2014 są w trakcie realizacji.