Ved indtastning af "Esus4" efterlades blot "Esus".
(Har nyeste opdaterede vers 2017)
Kan det løses?