Hej
Här är de senaste uppdateringen av de svenska språkfilerna för BIAB 2013 Windows, inklusive uppdaterad svensk hjälpfil. http://64.40.99.154/pgfiles/languagesupport/svenskt2013.exe

RealBand http://64.40.99.154/pgfiles/languagesupport/svenskt2013RB.exe

StefanJ


Edited by StefanJ (01/02/14 04:48 PM)