Hej

Band-in-a-Box och RealBand 2014 för Windows är ute. http://www.pgmusic.com/bbwin.packages.htm

Svensk översättning pågår.

StefanJ


Edited by StefanJ (01/02/14 04:49 PM)