De svenska språkfilerna till Band-in-a-Box/RealBand 2014 är nu uppdaterade.


Här är länkarna:

http://64.40.99.154/pgfiles/languagesupport/svenskt2014.exe
http://64.40.99.154/pgfiles/languagesupport/svenskt2014RB.exe

StefanJ


Edited by StefanJ (03/13/14 05:45 PM)