You need to be logged in to post
Options
Index
#503539 - 11/24/18 12:16 AM [České a Slovenské Band-in-a-Box uživatelské fórum] Podporuje BIAB 2018 pro Windows Virtual Sound Canvas ?
Registered: 09/26/07
Posts: 123
Loc: Czech, Lazníky
jacko_karel Offline
DonCarlos

Registered: 09/26/07
Posts: 123
Loc: Czech, Lazníky
Libor Šipula:
1) Jsou součástí balíku MegaPAK i nějaké softwarové zvukové moduly?

Jačko:

Z telefonické diskuse bylo upřesněno, že ve starší verzi použáváte "zvukové moduly" VSC Virtual Sound Canvas, které byly v této verzi součástí instalace BIAB 2008 pro WIndows.

EDIROL Virtual Sound Canvas Multi Pack, VSC-MP1™ je tzv ochrannou známkou Roland Corporation. dále jen VSC

Otevřel jsem na toto téma článek na své wiki v češtině viz: https://wiki.zabukem.eu/292

Pokud jsem zatím správně pochopil, BIAB 2018 pro Windows, instalaci VSC nebobsahuje ale plně podporuje použávání v nastavení MIDI, kde vedle VSC je možno vybrat z celé řady dalších HW i SW řešení ne jen od Roland (Edirol) ale i dalších výrobců (Plogue Sforzando, IK Multimedia, ...)


Neberu toto vlákno jako uzavřené a doufám, že další diskuse na toto téma nám pomůže zpřesnit jak samotný dotaz, tak doporučení na správné nastavení a používání v BIAB ve spojení s MIDI nástroji

P.S.:

[list]

[*]Viz také práce s tzv. Real Tracks, které zvukovou podobu skladeb povyšují na úroveň skutečných hudebních nástrojů bez nutnosti používání syntetických zvuků

[*]Jak jsem již uvedl v telefonátu a emailové komunikaci, nejsem v tomto oboru používání BIAB profesionál a prakticky sám zatím nepoužívám, ale téma mne obecně zajímá především v kontextu MIDI nástrojů
_________________________
Karel Jacko alias Don Carlos - Czech Republic Dealer PG Music, Inc
- +420 604 111 102, +420 602 561 567 mobil
- Band Leader Groups Jazz za Bukem and Hot Jazz Sutrs;
- BIAB 2020 Win10; BIAB 2019 MAC;
- Roland GK-3 Divided Pickup (Guitar and Bass); Roland GR-20 Guitar Synth;
- MOTU UltraLite mk3 (Firewire); Fishman Tripleplay
- MacBookPro 13 with touchbar 2018,

Wiki BIAB czech support page wiki.zabukem.eu

Top
#503557 - 11/24/18 01:57 AM [České a Slovenské Band-in-a-Box uživatelské fórum] Re: Podporuje BIAB 2018 pro Windows Virtual Sound Canvas ? [Re: jacko_karel]
Registered: 09/26/07
Posts: 123
Loc: Czech, Lazníky
jacko_karel Offline
DonCarlos

Registered: 09/26/07
Posts: 123
Loc: Czech, Lazníky
Vzhledem k tomu, že již není placená verze VSC součástí instalace BIAB 2018 pro WIN našel jsem stránku, kde je možno stáhnout starší verze VSC zde: Stažení VSC free
_________________________
Karel Jacko alias Don Carlos - Czech Republic Dealer PG Music, Inc
- +420 604 111 102, +420 602 561 567 mobil
- Band Leader Groups Jazz za Bukem and Hot Jazz Sutrs;
- BIAB 2020 Win10; BIAB 2019 MAC;
- Roland GK-3 Divided Pickup (Guitar and Bass); Roland GR-20 Guitar Synth;
- MOTU UltraLite mk3 (Firewire); Fishman Tripleplay
- MacBookPro 13 with touchbar 2018,

Wiki BIAB czech support page wiki.zabukem.eu

Top
#503560 - 11/24/18 02:01 AM [České a Slovenské Band-in-a-Box uživatelské fórum] Re: Podporuje BIAB 2018 pro Windows Virtual Sound Canvas ? [Re: jacko_karel]
Registered: 09/26/07
Posts: 123
Loc: Czech, Lazníky
jacko_karel Offline
DonCarlos

Registered: 09/26/07
Posts: 123
Loc: Czech, Lazníky
Ještě je toto téma probíráno nedávno v tomto vlákně Roland Sound Canvas VA and BIAB


Originally Posted By: jacko_karel
Vzhledem k tomu, že již není placená verze VSC součástí instalace BIAB 2018 pro WIN našel jsem stránku, kde je možno stáhnout starší verze VSC zde: Stažení VSC free

_________________________
Karel Jacko alias Don Carlos - Czech Republic Dealer PG Music, Inc
- +420 604 111 102, +420 602 561 567 mobil
- Band Leader Groups Jazz za Bukem and Hot Jazz Sutrs;
- BIAB 2020 Win10; BIAB 2019 MAC;
- Roland GK-3 Divided Pickup (Guitar and Bass); Roland GR-20 Guitar Synth;
- MOTU UltraLite mk3 (Firewire); Fishman Tripleplay
- MacBookPro 13 with touchbar 2018,

Wiki BIAB czech support page wiki.zabukem.eu

Top


PG Music News
Updated Song Titles Browser in Band-in-a-Box® 2020!

If you're looking for a Band-in-a-Box® Style in the feel of a familiar/popular song title, then the Song Titles Browser option in the Band-in-a-Box® StylePicker is the perfect feature for you!

With Band-in-a-Box® 2020, we’ve added 3,400 more song titles including requests from users, so there are now 14,000 titles to search from!

Just type in a familiar song title or artist name - once you have found the song, press the [OK - Find Matching Styles] button. This will take you to the StylePicker window with styles that best match the tempo, feel, and genre of the selected song title.

Didn't find the song you were searching for? Post your title request to our Wishlist forum: Songs to add to Band-in-a-Box Titles database - we think that the 3,400 new titles added with Version 2020 is proof that we're paying attention!

Learn more about the different features of the Band-in-a-Box® StylePicker here.

SongPicker Enhancements in Band-in-a-Box® 2020 for Mac!

The Band-in-a-Box® SongPicker has been enhanced with our newest 2020 version!

The SongPicker now builds faster for large song lists (>30K and up to 60,000 songs). The [Song] button (or the [Open] button) now has 3 additional menu items to launch the SongPicker.

- Open SongPicker in Current Folder: This opens the SongPicker in the current folder of the last loaded song.
- Open SongPicker in Home Folder: This opens the SongPicker in the home folder, which is Applications/Band-in-a-Box/MySongs or as set in the SongPicker.
- Open SongPicker in Favorite Folder: This launches the Favorite Folder dialog which allows you to choose any previously used folder where a song was loaded from, and then open the SongPicker in that folder.

In the SongPicker, there is a new “Open in Home” option. If this is enabled, the SongPicker will always open in the home folder instead of the current folder when you press the default [Song] button to open the SongPicker.

Searching for songs matching a chord progression or melody has been enhanced. There are three new checkboxes: "Key must match exactly," "Chord Extension must match exactly", and "Time Signature must match."

Click here to jump to the SongPicker subject in our New Features video to learn more. (32:11)

(read more about this feature in our Band-in-a-Box 2020 for Mac Online Upgrade Manual.)

We Have a $0 Down Easy Payment Plan!

Did you know... you don't have to pay for your Band-in-a-Box® (or other PG Music Inc. products) purchase right away? We offer an Easy Payment Plan! With our $0 down payment option, purchase today and don't pay for 30 days! The total of your invoice will be split equally, and charged every 30 days for 4 months after the initial purchase date. You can enjoy your software, with four convenient monthly payments for Visa, MasterCard, and American Express, with no added interest charges or service fees!

To choose this option, add your purchase to the Shopping Cart, and begin the checkout process. Step 3 of this process allows you to choose between:
[]Pay full amount now.
[]Easy Payment Plan. Pay $0 now, and four monthly payments, starting one month from now.

If you choose the Easy Payment Plan, simply agree to the RECURRING BILLING / EASY PAYMENT PLAN TERMS AND CONDITIONS and your order will be processed right away! That's right - choosing this payment option won't delay you receiving your order - even if you choose to have your order shipped, you'll still have the download links available to you - there's no need to wait!

User Tip - Band-in-a-Box Video Score (Win/Mac)

Check out a great tip Pipeline shared for creating a video score!

Have a tip of your own to share? Feel free to post it to our Tips & Tricks forum!

Thanks for sharing, Pipeline!

New "Feature Browser" in Band-in-a-Box® 2020 for Mac

Band-in-a-Box® has so many features! We add 50 new ones with every version, so you may have forgotten all the different things that Band-in-a-Box® can do. Fortunately, with the release of Band-in-a-Box® 2020 we've solved this issue by added a Feature Browser!

How does it work? Access this feature by clicking on the [?] button on the main screen of the program or pressing the / Enter keys on the Chord Sheet. This dialog lists many features of the program and allows you to browse them, find the feature by text filter, read descriptions about the feature, find how to launch the feature, access to the online information or video about the feature, and do more.

Examples of a few situations where this feature is helpful:

-You know about a feature but don't know how to find it. Just type a part of the feature name and you'll see the hotkeys, menu, and toolbar info on how to launch it. For example, if you want to launch the Chord Builder but don’t know how to do it, type "builder" in the text filter, and you will quickly find the Chord Builder.
-You are exploring available features for Band-in-a-Box. For example, if you are a guitar player, type the word "guitar" and you'll see what's available.
-You prefer "one-stop-shopping" and would like to launch features from the same dialog.
-You are learning the program and like to browse or watch videos about topics you're interested in.
You can't remember hotkeys and want to review them.

Watch this new feature in action when you jump to the subject in our New Features video: 10:20 - New Feature - Feature Browser

(read more about this feature in our Band-in-a-Box 2020 for Mac Online Upgrade Manual.)

Videos - 202 New RealTracks for Band-in-a-Box® 2020 for Mac®!

With the release of Band-in-a-Box® 2020, we've added 202 new RealTracks! These include great Americana, Gospel Vocals, new Blues, Country Pollwinners, Bossa Flute/Horn sections, Jazz Blues and Rhythm Changes, British and Hazy '60s guitars, Modern Funk, Island Grooves with steel drum and marimba, Singer-Songwriter, and more!

Get the newest RealTracks Sets 329-352 when you purchase the PlusPAK upgrade (ideal for 2019 UltraPAK/UltraPAK+ customers) for just $99 during our special (reg. $129).

Want the entire RealTracks collection with over 2,900 RealTracks? They are included with any Band-in-a-Box 2020 for Mac UltraPAK, UltraPAK+, or Audiophile Edition.

Learn more about the 202 new RealTracks with our latest video: Summary of the 202 New RealTracks for Band-in-a-Box® 2020.

Want to watch even more RealTracks content? Check out this video, which is the "extended version" video demonstrating the newest RealTracks Sets 329-352 - click here to watch.

Band-in-a-Box® 2019 for Mac Patch Update Ready! (Build 321)

Still using Band-in-a-Box® 2019 for Mac? There's a new FREE patch available! Click here to read more and download this free patch update (Build 321).

Summary of changes for build 321 (Mar 23, 2020):
Fixed: Song title will be changed to ? when re-saving if it previously contained international characters like é or ©.
Fixed: Event List window is using wrong colors.
Fixed: Some song titles are blank in the Song Titles dialog.
Fixed: Clicking on Print Chords from the chord sheet context menu causes application to crash.
Fixed: On some computers the application will crash when opening the Piano Roll window.
Fixed: Gender Param. setting was ignored in the Generate Synthetic Vocal dialog.
Fixed: Vibrato Intensity setting was ignored in the Generate Synthetic Vocal dialog.
Fixed: Pitch shifting setting was ignored in the Generate Synthetic Vocal dialog.
Fixed: There is no option to cancel when generating a synthetic vocal.
Fixed: The Vocal Synth feature would freeze for various operating systems.
Fixed: Language selection for the Vocal Synth generator was wrong.
Fixed: Possible crash when using the Audio Chord Wizard.
Fixed: Jazz Up or Jazz Down was not undoable.
Fixed: Dropping video files onto the Video RealTracks dialog failed, displaying flash message reporting that the video format was not compatible.
Fixed: The copyright button in the Print Options dialog did not do anything.
Fixed: Soloist > Edit Soloist Track > Remove Harmony would display popup message "not implemented".
Fixed: Soloist > Edit Soloist Track > Convert Harmony to Soloist Track would also launch the Generate Chords and/or Melody dialog.
Fixed: Soloist > Edit Soloist Track > Auto-Rechannel to Guitar Display would also toggle Embellish Melody.
Fixed: Possible crash when opening Song Picker dialog.
Fixed: Edit > Song Form > Unfold does not remove the tag ending.
Fixed: Application crash when using Edit > Song Form > Unfold if song contains tag ending.
Fixed: Tracks are listed twice in the Load XML File dialog.
Fixed: The note name indicator in the Notation window was not displaying.
Fixed: "...NOT rendered successfully to disk” error when using "Export Song as M4A" or "Export Song as AIFF".
Fixed: "invalid integer" error when loading some ABC files.
Fixed: "There was an error converting” error when attempting to import compressed audio files (.m4a, .mp3, etc.)
Fixed: User is not asked to save their song after applying a harmony to Melody or Soloist track.
Fixed: The demo player might fail to play a local file.
Fixed: There should be a warning message when opening the Notation window if the notation fonts are not installed.
Fixed: If opening a song from an version 2017 or earlier, any Audio Chord Wizard bar lines might be offset.
Fixed: The Guitar window did not display the capo.
Improved: Guitar capo setting can be changed by right-clicking the fret position bar.
Fixed: The Chord Builder did not update position when clicking on a different bar in the chord sheet.
Fixed: Changing a custom track label had not option to Undo, and did not prompt user to save song.
Fixed: Importing an ABCNotation file would not include the key signature.
Fixed: ABC files only opening some chords.
Fixed: Problem storing minor keys.
Fixed: MusicXML files created by Band-in-a-Box cannot be loaded by Band-in-a-Box if song title contains & (ampersand).
Improved: More detailed bootup log.

Forum Stats
31526 Members
65 Forums
63249 Topics
535180 Posts

Max Online: 2537 @ 01/19/20 07:09 AM
Newest Members
Dallas DDH, Bluemax, Wayne White, Sethmopod, larry4030@hmail.

31526 Registered Users
Top Posters (30 Days)
Icelander 227
Janice & Bud 162
Matt Finley 162
zedd 160
MarioD 143
floyd jane 134
furry 120
Pipeline 120
BabuMusic 110
Al-David 106
Today's Birthdays
jamline, JazzMAn68