När jag öppnar notationsfönstret så är bakgrunden svart.
Gäller även Lead Sheet och Audio Edit.
Kan ha hänt efter den stora 10-uppdaterignen.
Kan man göra något utan att behöva installera om?