Previous Thread
Index
Next Thread
Print Thread
Go To
Beginners Forum
Joined: Nov 2023
Posts: 8
K
Newbie
OP Offline
Newbie
K
Joined: Nov 2023
Posts: 8
zdravim nevím jaké nebo jestli jsou klávesy pro zapsání akordu označeného trojuhelníkem nebo označením pruměru kruhu. a jakou mají hodnotu---Ma -mi dík

Beginners Forum
Joined: Jul 2000
Posts: 25,856
Veteran
Offline
Veteran
Joined: Jul 2000
Posts: 25,856
I tried a few languages in Google Translate, and got the best results with Czech:

"hello, I don't know what or if there are keys for writing a chord marked with a triangle or marking the diameter of a circle. and what are they worth---Thank you"

Assuming that's roughly the question, then the answer is Yes.

You don't type the chords that way; you type them as maj7 or dim or dim7 or m7b5 for half-diminished. Then you use the Display Options to change to a jazz font. The chord symbols will change and include what you want. Let me know if you need more detailed steps to do this.


BIAB 2024 Win Audiophile. Software: Studio One 6.5 Pro, Swam horns, Acoustica-7, Notion 6; Win 11 Home. Hardware: Intel i9, 32 Gb; Roland Integra-7, Presonus Studio 192, Presonus Faderport 8, Royer 121, Adam Sub8 & Neumann 120 monitors
Beginners Forum
Joined: Jun 2012
Posts: 18,352
Veteran
Offline
Veteran
Joined: Jun 2012
Posts: 18,352
Quote
You don't type the chords that way; you type them as maj7 or dim or dim7 or m7b5 for half-diminished. Then you use the Display Options to change to a jazz font. The chord symbols will change and include what you want. Let me know if you need more detailed steps to do this.

And translated back to Czech:

A přeloženo zpět do češtiny:
Nenapíšete akordy tímto způsobem; zadáte je jako maj7 nebo dim nebo dim7 nebo m7b5 pro poloviční zmenšení. Poté použijte Možnosti zobrazení pro změnu na jazzové písmo. Symboly akordů se změní a budou obsahovat to, co chcete. Pokud k tomu potřebujete podrobnější kroky, dejte mi vědět.
Nenapíšete akordy tímto způsobem; zadáte je jako maj7 nebo dim nebo dim7 nebo m7b5 pro poloviční zmenšení. Poté použijte Možnosti zobrazení pro změnu na jazzové písmo. Symboly akordů se změní a budou obsahovat to, co chcete. Pokud k tomu potřebujete podrobnější kroky, dejte mi vědět.


BIAB & RB2024 Win.(Audiophile), Sonar Platinum, Cakewalk by Bandlab, Izotope Prod.Bundle, Roland RD-1000, Synthogy Ivory, Kontakt, Focusrite 18i20, KetronSD2, NS40M Monitors, Pioneer Active Monitors, AKG K271 Studio H'phones
Beginners Forum
Joined: Jul 2000
Posts: 25,856
Veteran
Offline
Veteran
Joined: Jul 2000
Posts: 25,856
Thanks Trevor. Now we’ll find out if I guessed wrong on the language.


BIAB 2024 Win Audiophile. Software: Studio One 6.5 Pro, Swam horns, Acoustica-7, Notion 6; Win 11 Home. Hardware: Intel i9, 32 Gb; Roland Integra-7, Presonus Studio 192, Presonus Faderport 8, Royer 121, Adam Sub8 & Neumann 120 monitors
Beginners Forum
Joined: Jan 2015
Posts: 1,897
Expert
Offline
Expert
Joined: Jan 2015
Posts: 1,897
Δ7 == j

Cj --> CΔ7


B-7b5 I think there is no ø


Jazz relative beginner, starting at a much older age than was helpful.
Kawai MP6, Korg M50, Ui24R, Saffire Pro 40.
AVL:MXE Linux; Windows 11; Win8.1: Scarletts
BIAB2022 UltraPAK, Reaper, a bunch of stuff.
Beginners Forum
Joined: Jul 2000
Posts: 25,856
Veteran
Offline
Veteran
Joined: Jul 2000
Posts: 25,856
Originally Posted by Gordon Scott
B-7b5 I think there is no ø
There is a shortcut key, the 'h' key. H = half-diminished. You can get the slash circle with a 7 at the end, if you use the jazz font. I agree, I don't think you can get just the slash circle by itself.

Also, 'd' is the shortcut key for Diminished, and 'd7' works for diminished seventh.

Karel Bohm, is any of this helping?


BIAB 2024 Win Audiophile. Software: Studio One 6.5 Pro, Swam horns, Acoustica-7, Notion 6; Win 11 Home. Hardware: Intel i9, 32 Gb; Roland Integra-7, Presonus Studio 192, Presonus Faderport 8, Royer 121, Adam Sub8 & Neumann 120 monitors
Beginners Forum
Joined: Jun 2012
Posts: 18,352
Veteran
Offline
Veteran
Joined: Jun 2012
Posts: 18,352
Originally Posted by Matt Finley
Thanks Trevor. Now we’ll find out if I guessed wrong on the language.
I let Translate automatically detect the language and it detected Czech, so I'm pretty confident it's the right one.


BIAB & RB2024 Win.(Audiophile), Sonar Platinum, Cakewalk by Bandlab, Izotope Prod.Bundle, Roland RD-1000, Synthogy Ivory, Kontakt, Focusrite 18i20, KetronSD2, NS40M Monitors, Pioneer Active Monitors, AKG K271 Studio H'phones
Beginners Forum
Joined: Oct 2008
Posts: 730
Journeyman
Offline
Journeyman
Joined: Oct 2008
Posts: 730
He posted this down in the correct foreign language portion of the forum as well. So I think he got what he was looking for.


My wife asked if I had seen the dog bowl. I told her I didn't even know he could.
Beginners Forum
Joined: Nov 2023
Posts: 8
K
Newbie
OP Offline
Newbie
K
Joined: Nov 2023
Posts: 8
Gordone dekuji.Moc jsem to nepochopil, potřebuji ty kroky rozepsat vic detailne. Například akordy Bm7b5, AmMaj7, Em7, Em6, F#m7b5. Moc dekuji,jsem saxofonista a miluji Getze a Charliho Parker

Beginners Forum
Joined: Jun 2012
Posts: 18,352
Veteran
Offline
Veteran
Joined: Jun 2012
Posts: 18,352
Originally Posted by Karel Bohm
Gordone dekuji.Moc jsem to nepochopil, potřebuji ty kroky rozepsat vic detailne. Například akordy Bm7b5, AmMaj7, Em7, Em6, F#m7b5. Moc dekuji,jsem saxofonista a miluji Getze a Charliho Parker

He wrote:
"Thank you Gordon. I didn't quite understand it, I need to explain the steps in more detail. For example chords Bm7b5, AmMaj7, Em7, Em6, F#m7b5. Thank you very much, I'm a saxophonist and I love Getz and Charlie Parker"


BIAB & RB2024 Win.(Audiophile), Sonar Platinum, Cakewalk by Bandlab, Izotope Prod.Bundle, Roland RD-1000, Synthogy Ivory, Kontakt, Focusrite 18i20, KetronSD2, NS40M Monitors, Pioneer Active Monitors, AKG K271 Studio H'phones
Beginners Forum
Joined: Jan 2015
Posts: 1,897
Expert
Offline
Expert
Joined: Jan 2015
Posts: 1,897
Originally Posted by Karel Bohm
Gordone dekuji.Moc jsem to nepochopil, potřebuji ty kroky rozepsat vic detailne. Například akordy Bm7b5, AmMaj7, Em7, Em6, F#m7b5. Moc dekuji,jsem saxofonista a miluji Getze a Charliho Parker

ahoj Karel,

Doufal jsem, že můj jednoduchý text bude stačit. Pokusím se vysvětlit více
podrobně a svou odpověď zveřejním v angličtině i v Překladačích Google
pokus o češtinu.

Ukázal jsem dva střihy, které se zadávají do buňky akordu:

1) písmeno "j", které se převede na krátký řetězec "Δ7" v buňce,
takže zadáním "Cj" do buňky se stane "CΔ7"

2) Je moje alternativa k symbolu "ø", ale Mattova odpověď je lepší:

Matt) Písmeno "h" se přeloží do krátkého řetězce "ø7", takže
zadáním „Bh“ se stane „Bø7“


Většina akordů, na které se ptáte, by měla fungovat přesně tak, jak jste je napsali:
Bm7b5, Em7, Em6, F#m7b5. Osobně mám tendenci uvádět „-“ spíše jako vedlejší
než "m". Myslím, že "-" funguje v BIAB, ale mohu se mýlit a je to tak
další balíčky.

Tato stránka by také měla pomoci: https://www.pgmusic.com/tutorial_chordlist.htm

Pro AminMaj7 BIAB očekává, že napíšeme AmMaj7

---------------------------------------------------------

Hi Karel,

I hoped my simple text would be suffice. I'll try to explain in more
detail and will post my answer both in English and in Google Translates's
attemp at Czech.

I showed two shoetcuts that one types into a chord cell:

1) the letter "j" that will translate to the short string "Δ7" in the cell,
so typing "Cj" into a cell will become "CΔ7"

2) Is my alternative to the "ø" symbol, but Matt's answer is better:

Matt) The letter "h" will translate into the short string "ø7", so
typing "Bh" will become "Bø7"


Most of the chords about which you ask should work just as you typed them:
Bm7b5, Em7, Em6, F#m7b5. I personally tend to tyle "-" for minor rather
than the "m". I think "-" works in BIAB, but I may be mistaken and it's
other packages.

This page should also help: https://www.pgmusic.com/tutorial_chordlist.htm

For AminMaj7 BIAB expects us to type AmMaj7

Last edited by Gordon Scott; 01/27/24 02:56 AM. Reason: Added AmMaj7

Jazz relative beginner, starting at a much older age than was helpful.
Kawai MP6, Korg M50, Ui24R, Saffire Pro 40.
AVL:MXE Linux; Windows 11; Win8.1: Scarletts
BIAB2022 UltraPAK, Reaper, a bunch of stuff.
Beginners Forum
Joined: Nov 2023
Posts: 8
K
Newbie
OP Offline
Newbie
K
Joined: Nov 2023
Posts: 8
děkuji,začínám se pomalu orientovat mnoho zdraví karel

Beginners Forum
Joined: Jun 2012
Posts: 18,352
Veteran
Offline
Veteran
Joined: Jun 2012
Posts: 18,352
Originally Posted by Karel Bohm
děkuji,začínám se pomalu orientovat mnoho zdraví karel
Translated:
thank you, I'm slowly starting to find my way, good health Karel


BIAB & RB2024 Win.(Audiophile), Sonar Platinum, Cakewalk by Bandlab, Izotope Prod.Bundle, Roland RD-1000, Synthogy Ivory, Kontakt, Focusrite 18i20, KetronSD2, NS40M Monitors, Pioneer Active Monitors, AKG K271 Studio H'phones
Previous Thread
Next Thread
Go To

Link Copied to Clipboard
ChatPG

Ask sales and support questions about Band-in-a-Box using natural language.

ChatPG's knowledge base includes the full Band-in-a-Box User Manual and sales information from the website.

PG Music News
Update Your PowerTracks Pro Audio 2024 Today!

Add updated printing options, enhanced tracks settings, smoother use of MGU and SGU (BB files) within PowerTracks, and more with the latest PowerTracks Pro Audio 2024 update!

Learn more about this free update for PowerTracks Pro Audio & download it at www.pgmusic.com/support_windows_pt.htm#2024_5

The Newest RealBand 2024 Update is Here!

The newest RealBand 2024 Build 5 update is now available!

Download and install this to your RealBand 2024 for updated print options, streamlined loading and saving of .SGU & MGU (BB) files, and to add a number of program adjustments that address user-reported bugs and concerns.

This free update is available to all RealBand 2024 users. To learn more about this update and download it, head to www.pgmusic.com/support.realband.htm#20245

The Band-in-a-Box® Flash Drive Backup Option

Today (April 5) is National Flash Drive Day!

Did you know... not only can you download your Band-in-a-Box® Pro, MegaPAK, or PlusPAK purchase - you can also choose to add a flash drive backup copy with the installation files for only $15? It even comes with a Band-in-a-Box® keychain!

For the larger Band-in-a-Box® packages (UltraPAK, UltraPAK+, Audiophile Edition), the hard drive backup copy is available for only $25. This will include a preinstalled and ready to use program, along with your installation files.

Backup copies are offered during the checkout process on our website.

Already purchased your e-delivery version, and now you wish you had a backup copy? It's not too late! If your purchase was for the current version of Band-in-a-Box®, you can still reach out to our team directly to place your backup copy order!

Note: the Band-in-a-Box® keychain is only included with flash drive backup copies, and cannot be purchased separately.

Handy flash drive tip: Always try plugging in a USB device the wrong way first? If your flash drive (or other USB plug) doesn't have a symbol to indicate which way is up, look for the side with a seam on the metal connector (it only has a line across one side) - that's the side that either faces down or to the left, depending on your port placement.

Update your Band-in-a-Box® 2024 for Windows® Today!

Update your Band-in-a-Box® 2024 for Windows for free with build 1111!

With this update, there's more control when saving images from the Print Preview window, we've added defaults to the MultiPicker for sorting and font size, updated printing options, updated RealTracks and other content, and addressed user-reported issues with the StylePicker, MIDI Soloists, key signature changes, and more!

Learn more about this free update for Band-in-a-Box® 2024 for Windows at www.pgmusic.com/support_windowsupdates.htm#1111

Band-in-a-Box® 2024 Review: 4.75 out of 5 Stars!

If you're looking for a in-depth review of the newest Band-in-a-Box® 2024 for Windows version, you'll definitely find it with Sound-Guy's latest review, Band-in-a-Box® 2024 for Windows Review: Incredible new capabilities to experiment, compose, arrange and mix songs.

A few excerpts:
"The Tracks view is possibly the single most powerful addition in 2024 and opens up a new way to edit and generate accompaniments. Combined with the new MultiPicker Library Window, it makes BIAB nearly perfect as an 'intelligent' composer/arranger program."

"MIDI SuperTracks partial generation showing six variations – each time the section is generated it can be instantly auditioned, re-generated or backed out to a previous generation – and you can do this with any track type. This is MAJOR! This takes musical experimentation and honing an arrangement to a new level, and faster than ever."

"Band in a Box continues to be an expansive musical tool-set for both novice and experienced musicians to experiment, compose, arrange and mix songs, as well as an extensive educational resource. It is huge, with hundreds of functions, more than any one person is likely to ever use. Yet, so is any DAW that I have used. BIAB can do some things that no DAW does, and this year BIAB has more DAW-like functions than ever."

Convenient Ways to Listen to Band-in-a-Box® Songs Created by Program Users!

The User Showcase Forum is an excellent place to share your Band-in-a-Box® songs and listen to songs other program users are creating!

There are other places you can listen to these songs too! Visit our User Showcase page to sort by genre, artist (forum name), song title, and date - each listing will direct you to the forum post for that song.

If you'd rather listen to these songs in one place, head to our Band-in-a-Box® Radio, where you'll have the option to select the genre playlist for your listening pleasure. This page has SoundCloud built in, so it won't redirect you. We've also added the link to the Artists SoundCloud page here, and a link to their forum post.

We hope you find some inspiration from this amazing collection of User Showcase Songs!

Congratulations to the 2023 User Showcase Award Winners!

We've just announced the 2023 User Showcase Award Winners!

There are 45 winners, each receiving a Band-in-a-Box 2024 UltraPAK! Read the official announcement to see if you've won.

Our User Showcase Forum receives more than 50 posts per day, with people sharing their Band-in-a-Box songs and providing feedback for other songs posted.

Thank you to everyone who has contributed!

Forum Statistics
Forums66
Topics81,560
Posts734,404
Members38,491
Most Online2,537
Jan 19th, 2020
Newest Members
GlebeGreg, michel vermeulen, Mikanh132, ABE, Nancy Gochnauer
38,490 Registered Users
Top Posters(30 Days)
MarioD 184
DC Ron 109
dcuny 98
Today's Birthdays
IAN WILLIAMS, larochep
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5