Poprawiona Notacja:

- Nuty taki jak Fes, Ces, Eis, His teraz mogą być wprowadzone. Aby wykonać to kliknij prawą myszkę na nutę (np. F) i ustaw wymuś znak # a nuta pojawi się jako E#.
- Do menu prawej myszki dodano “edytuj sekcje tekstową”