- Dodane opcje dla Memo Kartki Słów na nowej stronie na nowej stronie na wydruku.

- Jeżeli utwór ma słowa (lub tekst) w Memo Słów lub Dokumencie Słów, pojawią się one w Dużym Oknie Słów aby były widziane podczas odtwarzania.

- Podczas wprowadzanie sów, możesz użyć nowych przycisków takich jak “Zamknij słowa,” “Edytuj Słowa,” i “Wprowadź sekcje tekstową” (zamiast słów).