Dostosowywanie tempa dla ścieżek MIDI

Dostosowywanie tempa dla ścieżek MIDI pozwala dopasować nagrane MIDI (np. nagrane bez klika), w taki sposób, że pojawia się zgodnie z notacją i kreskami taktowymi, ora zachowuje nagrane brzmienie. Aby to dokonać, wybierz „Dopasuj muzykę do ścieżki klika” z menu Ścieżki i wybierz opcje „Dołącz zmiany tempa”