To jest draństwo kupiłem wersję 2 miesiące temu i nie mogę jej upgrade do wersji 2020. Chociaż jakiś rok upgrade. Znowu 50$. Tą metodą daleko nie zajadą!
This is a [*****] I bought the version 2 months ago and I can't upgrade to the 2020 version. Although some year upgrade. $ 50 again. They won't go far that way!