Wyświetlenie na ekranie nazwy pliku zawiera znaczek “*” gdy plik został zmieniony