Limit Utworów w Wyborze Utworów został zwiększony z 10,000 do 25,000.