Dialog RealTracks może dowolnie wymieniać używane style i demo.
Utwory lub style mogą być ładowane łatwo z menu i odtwarzane w tym dialogu.