Stworzone przez Ciebie lub przez innych RealDrums, można dodać do folderu RealDrums w dialogu Wybór RealDrums