Wzbogacona Notacja
Notacja jest wzbogacona o nazwy łączy i pojawia się na wydruku kartki akordowej np. 57 Trumpet.