Przesłuchanie Stylu

Przesłuchanie Stylu. W dialogu zmiany stylu (F5), możesz przesłuchać styl który zamierzasz wybrać